Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr5900
Kom igång

Grundutbildning – Arbetsmiljösäkerhet & Hälsa

Välkommen till vår grundutbildning i arbetsmiljösäkerhet och hälsa.

För att få ett bra grepp om arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats behöver du fler olika infallsvinklar, både vad det gäller lagar, men även hur vi människor fungerar. På så sätt kan du finna kloka arbetssätt för en hållbar utveckling och ett gott arbetsklimat.

Till denna kurs behöver du avsätta sammanlagt 2 arbetsdagar. Du behöver inte gå kursen i ett svep utan du arbetar på i din egen takt.

Kursen innehåller 8 ämnen som vardera har cirka 5 avsnitt. Avsnittens längd varierar mellan 15-25 minuter. Du går dem i den ordning de ligger.

Vid varje ämne kommer du följa ett bildspel som Bengt och Karin presenterar. Bildspelet har med avsikt få bilder eftersom vi vill erbjuda dig möjligheten att lyssna på vår utbildning utan att vara alltför knuten till din dator. Så varför inte snöra på dig skorna och ta en promenad samtidigt som du lyssnar?

När du har lyssnat igenom alla avsnitt får du ett intyg som bekräftar att du har avsatt tid för att erhålla god kunskap i hur just du kan bidra till en god arbetsmiljö på din arbetsplats.

Under fliken material hittar du länkar till matnyttiga hemsidor om du vill fördjupa dig ytterligare.

Det ingår även en timme fri konsultation med Karin eller Bengt efter du har gått klart kursen om du vill bolla frågeställningar som gäller just din arbetsplats.
Slå oss en signal så bokar vi en tid.

Nyttiga länkar & tips:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2019/

 

Homosapiens Hjärna:

 

Säkerhetskultur:

 

Människa - Teknik - Organisation (MTO):

 

Grupputveckling IMGD-modellen

  • Boktips Susan A Wheelan: Att skapa effektiva team, en handledning för ledning och medlemmar. Bokförlag: Studentlitteratur.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM):

PDF- filer

Länkar

 

Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA)

 

Belastningsergonomi