Vi brinner för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatser!

Med 30 års erfarenhet av olycksfallsutredningar och arbetsmiljöutbildningar har vi en god uppfattning om hur man förebygger ohälsa och olycksfall på arbetsplatser. Vi vet att vi måste se arbetsmiljöarbetet från ett helikopterperspektiv. Det är inte bara lagar och regler – det handlar mycket om förståelse och kommunikation mellan oss komplexa människor.

Vi utreder allvarligare arbetsplatsolyckor och utbildar medarbetare, chefer och skyddsombud i arbetsmiljösäkerhet och hälsa runt om i Sverige. Vi är helt övertygade om att när fler vet mer, ger det en stark kraft att skapa ett gott arbetsklimat på våra arbetsplatser. Gott klimat finns på arbetsplatser där det råder delaktighet, samverkan och utrymme för utveckling av både personal och företag.

Bengt Husberg

VD och expert på arbetsmiljö, f.d. Arbetsmiljöinspektör

Bengt har mer än 25 års erfarenhet från polismyndigheten där han började 1976 efter att ha varit officer i Försvaret. Inom polisen arbetade han som insatsledare vid särskilda händelser, utredare och utvecklare av polistaktik. Under dessa år gjorde han även flera utlandsuppdrag inom bland annat FN.

Han avslutade sin poliskarriär som operativ chef i Västra Götaland i början av 2000-talet och gick över till Arbetsmiljöverket. Där utbildade han sig till arbetsmiljöinspektör och specialiserade sig som olycksfallsutredare och riskhanterare utifrån ett MTO- och säkerhetskulturperspektiv.

Sedan 2007 driver han Preventus AB och föreläser inom arbetsmiljö, krisledning, utredningsmetodik och intervjuteknik. Han arbetar även operativt som olycksfallsutredare, riskhanterare och som handledare inför implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Karin Paulsdotter

Föreläsare, utbildare och arbetsmiljöingenjör

Karin är textiltekniker i botten med erfarenhet från tillverkningsindustrin inom textil och tapeter. Hon är även utbildad hälsocoach, yogalärare och mindfulnessinstruktör, vilket hon har arbetat med på både gym och spaanläggningar.

På Preventus föreläser hon om arbetsmiljö, belastningsergonomi, stresshantering, mindfulness, beteendestilar, grupputveckling och organisatorisk och social arbetsmiljö. Hon deltar även operativt vid olycksfallsutredning och som handledare vid implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete. På uppdrag av våra kunder genomför hon medarbetarundersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på olika arbetsplatser.

Företagets historia

Preventus AB startades 2007 då Bengt slog samman sina kunskaper inom utredning, juridik och operativ ledning från det polisiära arbetet med erfarenheterna från Arbetsmiljöverket som olycksfallsutredare och riskhanterare.

Vi inriktar oss på arbetsmiljöutbildning och olycksfallsutredning och har med flera samarbetspartners fördjupat oss i människans komplexitet. Vi har ett tätt samarbete med Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet om evidensbaserad utredningsmetodik, vittnespsykologi och intervjuteknik.

Under åren har Preventus utrett ett antal allvarliga arbetsplatsolyckor. Ett axplock av dessa är Försvaret: helikopterolycka, Scania: explosionsolycka, Enercon: fallolycka i vindkraftverk och Wärtsilä: olycka på oljeplattform.

Parallellt med olycksfallsutredningar utbildar vi i snitt 1200 personer per år i arbetsmiljösäkerhet och hälsa runt om i Sverige. Främst är det arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud inom produktionsindustri som pappersbruk, sågverk, bryggerier, skogsbruk, vindkraftverk och stålverk men även ventilationstekniker, hotell och transportföretag anlitar oss.

Sedan Karin kom in i företaget 2017 har utbildningarna fått fler dimensioner – deltagarna berättar att de får mer än bara arbetsmiljökunskap. De får insikter som utvecklar både yrkes- och privatliv vilket ger upplevelsen av en vuxenutbildning.

Efterhand har vi även börjat stötta företag i praktiskt arbetsmiljöarbete, som att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomföra riskhanteringar och undersökningar i organisatorisk och social arbetsmiljö, och fungerar som rådgivare när företag fått ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket.

2020 bytte vi tillbaka till vårt ursprungsnamn Preventus, tidigare hette vi Con-edu.