427 f.Kr sa Platon ”Kunskap är en process, inte ett tillstånd” vilket vi helt håller med om.
När fler kan mer om arbetsmiljösäkerhet och hälsa kan vi skapa hållbara arbetsplatser.

Eftersom vi utrett så många arbetsplatsolyckor vet vi att kunskap är en otroligt stark barriär för att förebygga förekomsten av olyckor och ohälsa. Därför delar vi frikostigt med oss av våra samlade erfarenheter i verklighetsbaserade, fartfyllda och inspirerande arbetsmiljöutbildningar. Vårt utbildningsprogram lutar sig mot de senaste forskningsrönen för att ge medarbetare, chefer och skyddsombud insikter, kunskaper och verktyg för att skapa en trygg, säker och attraktiv arbetsmiljö. Målet är att tydliggöra ansvar, befogenheter och lagsystem och visa hur samspelet mellan ”hårda” och ”mjuka” ämnen skapar ett gott arbetsklimat.

Grundutbildningar och fördjupningskurser

Vi är helt övertygade om att när fler vet mer, ger det goda förutsättningar för att skapa gott klimat på arbetsplatser. Därför utbildar vi både medarbetare, chefer och skyddsombud.

Välj mellan utbildning för Medarbetare & skyddsombud, Chefer & skyddsombud, Friskfaktorer för hållbart arbetsliv eller Fördjupningskurser:

Arbetsmiljöutbildning för medarbetare & skyddsombud

Målgrupp: Medarbetare och skyddsombud | Längd: 2 dagar

Lag & rätt

Förebyggande & hantera olyckor

Det sociala samspelet

Systematisk arbetsmiljöarbete, SAM

Det här är vad som alltid ska finnas i varje organisation och i samband med SAM tydliggör vi det juridiska arbetsledaransvaret. SAM ger dig förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljö praktiskt. Detta görs tydligt med pedagogiska exempel.

Beteendestilar

Få insikt om att vi alla är olika, och hur vi med god kommunikation kan se olikheter som tillgångar.

Säkerhetskultur

I varje organisation finns en kultur som avgör hur effektiv och säker verksamheten är. Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna! Vi hjälper dig att bygga en kultur fylld av positiv energi.

Hjärnhälsa

Föreställ dig hjärnan som en maskin och lär dig hur den ska fyllas med energi, servas och underhållas så att du blir trygg, effektiv och säker. Vi förklarar hur vår hjärnbark gör det möjligt för oss att skapa både underverk och stress.

Grupputveckling, IMGD

Grupper utvecklas över tid och hur kan vi alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter?

Arbetsmiljölagen, AML

Vad säger den om skyldigheter, ansvar, samverkan och påföljder? Hur ser grundstenarna ut i det juridiska fundamentet? Vi förklarar på ett enkelt och praktiskt sätt.

Människa-Teknik-Organisation, MTO

Verktyget som ger er helheten i ert säkerhetsarbete och som förklarar samspelet mellan människa, teknik och organisation. MTO är mycket kraftfullt vid riskhanteringar, olycksfallsutredningar och inför förändringsarbeten.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Teman som arbetsbelastning, kränkningar, mobbning, återhämtning och hur en organisation planerar för att förebygga ohälsa diskuteras. Vi ger konkreta tips och verktyg för att ni ska kunna arbeta förebyggande i er vardag och skapa ett gott klimat.

Ring eller maila oss för identifiering av ert behov, program och priser. Kontakta oss

Sagt av medarbetare:

Inte visste jag att min chef hade så mycket ansvar!

Lätt och roligt att lyssna till två utbildare, jag somnade inte en enda gång!

Jag ville inte att dagarna skulle ta slut, kunde lätt ha lyssnat i två dagar till!

Inte visste jag att jag kunde bidra med så mycket!

Jag ville inte gå på toaletten, för att inte missa något, det var så intressant!

Arbetsmiljöutbildning för chefer & skyddsombud

Målgrupp: Chefer och skyddsombud | Längd: 2-4 dagar

Lag & rätt

Förebyggande & hantera olyckor

Det sociala samspelet

Arbetsmiljölagen, AML

Vad säger den om skyldigheter, ansvar, samverkan och påföljder? Hur ser grundstenarna ut i det juridiska fundamentet? Vi förklarar på ett enkelt och praktiskt sätt.

Hjärnhälsa

Föreställ dig hjärnan som en maskin och lär dig hur den ska fyllas med energi, servas och underhållas så att du blir trygg, effektiv och säker. Vi förklarar hur vår hjärnbark gör det möjligt för oss att skapa både underverk och stress.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Teman som arbetsbelastning, kränkningar, mobbning, återhämtning och hur en organisation planerar för att förebygga ohälsa diskuteras. Vi ger konkreta tips och verktyg för att ni ska kunna arbeta förebyggande i er vardag och skapa ett gott klimat.

Människa-Teknik-Organisation, MTO

Verktyget som ger er helheten i ert säkerhetsarbete och som förklarar samspelet mellan människa, teknik och organisation. MTO är mycket kraftfullt vid riskhanteringar, olycksfallsutredningar och inför förändringsarbeten.

Belastningsergonomi

Efter organisatorisk och social arbetsmiljö är belastningsergonomi den största orsaken till ohälsa. Vi förklarar varför och hur man kan arbeta för att skapa hållbarhet för personalstyrka.

Beteendestilar

Få insikt om att vi alla är olika, och hur vi med god kommunikation kan se olikheter som tillgångar.

Systematisk arbetsmiljöarbete, SAM

Det här är vad som alltid ska finnas i varje organisation och i samband med SAM tydliggör vi det juridiska arbetsledaransvaret. SAM ger dig förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljö praktiskt. Detta görs tydligt med pedagogiska exempel.

Säkerhetskultur

I varje organisation finns en kultur som avgör hur effektiv och säker verksamheten är. Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna! Vi hjälper dig att bygga en kultur fylld av positiv energi.

Grupputveckling, IMGD

Grupper utvecklas över tid och hur kan vi alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter?

Händelseutredning

Namnet är ett samlingsnamn för olyckor och tillbud samt även för utredning av kränkande särbehandling och mobbing. Inom arbetsmiljöområdet skall en utredning klargöra vad som hänt och händelseförlopp. Med detta som grund identifieras de direkta och de bakomliggande orsakerna till händelsen. MTO metoden är ett kraftfullt verktyg till att hitta dessa orsaker. Först därefter gör vi åtgärder mot orsakernas uppkomst, även åtgärderna görs i ett MTO perspektiv. Inriktningen skall alltid vara att försöka får bort orsakerna i första hand.

Riskhantering

För att ge goda förutsättningar för att skapa en genomtänkt och systematisk riskhantering, förklarar vi teorin och metodiken för att sedan låta deltagarna praktisera utförandet. Det kan ske på maskin, maskin-line eller på en social händelse, som utbrändhet eller kränkande särbehandling.

Ring eller maila oss för identifiering av ert behov, program och priser. Kontakta oss

Sagt av chefer & skyddsombud:

Många tunga områden förklarades på ett mycket lättsamt och bra sätt

Bra förklaringar och verkliga händelser vävdes in i utbildningen.

Bra genomgång med mjukare värden.

Kursledarna varvade teori med praktiska övningar så vi blev engagerade.

Lätt att lyssna på två kursledare med omväxlande ämnen.

Nu har vi alla en gemensam plattform att stå på när det gäller arbetsmiljö!

Jag gillade kombinationen och framförallt sättet det utbildades på, som var engagerande, roligt och lättsamt trots tunga, allvarliga och viktiga ämnen med juridiska goda grunder.

Vill bara passa på att tack för din inspiration. Det har varit mycket att smälta och samtidigt fantastiskt roligt och jag har redan använt mig av det vi lärt oss.

Hade en underställd som sett spår av varg i skogen och jag frågade om han visste hur han skulle agerat om det blev ett vargmöte. Då han inte mindes rutinen tog jag fram ett ex., vi läste den tillsammans och han fick sedan berätta hur han skulle göra varvid jag skrev ner detta och mailade till hans mail tillsammans med instruktionen.

Kände direkt att han aldrig kommer glömma hur man gör om man möter varg.

Tack åter igen!

Vik. Marknadsområdeschef N. Dalarna, Stora Enso Skog

 

Det jag kan konstatera att jag har lärt mig så mycket av er. I Bengts sätt att resonera och lyfta frågorna till en högre nivå och Karins (och Bengts) respektfulla bemötande av människor i diskussioner som uppstår. Jag har känt mig trygg, säker och ödmjuk. Tack, tack, tack!

Friskfaktorer för hållbart arbetsliv

Målgrupp: Chefer och skyddsombud | Längd: 2-4 dagar

I

Vi gör de mjuka värdena i arbetsmiljö till konkret verklighet!

De ledare som utbildas av oss får smidigt och snabbt arbetsmiljöarbetet på plats, gällande föreskrifter som hanterar de mjuka värdena på en arbetsplats:

I
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4
 • Systematisk arbetsmiljö 2001:1
 • Arbetsanpassning 2020:5
 • Belastningsergonomi 2012:2
I

På utbildningen drar vi ut det viktigaste ur föreskrifterna för just ditt företag. Utbildningen kommer ge er verktyg till att tidig upptäcka ohälsa och skapa planerade åtgärdsprogram samt rusta era ledare med kunskap kring följande:

I
 • Genomföra svåra samtal
 • Hantera konflikter
 • Ge och få feedback
 • Förstå ohälsa i arbetslivet
 • Bygga tillit i arbetsgrupper
 • Förhålla sig till stress

Chefer & skyddsombud

Vi jobbar med ledare som upplever lagkraven med arbetsmiljöarbetet kring personal som omfattande och tungt. Modiga och drivna ledare som tar sig an utmaningen med att skapa trygghet i gruppen och bygga ut sin verktygslåda. Ledare som vill bygga på sin kompetens att få medarbetare och sig själva att utvecklas hela livet.

Investering i chefer och skyddsombud

8–11 deltagare 6 950 kr/person/dag eller 12–16 deltagare 5 950 kr/person/dag
Vi är godkända utbildare av AFA som tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och TCO vill öka arbetsmiljökunskap bland ledare och skyddsombud.

Bonuspaket

 • Handledning efter utbildningen med 1 tim./person, antingen med Lina Holgersson eller Karin Paulsdotter.
 • Ledarskaps- och arbetsmiljöbok med teori & praktik.
 • Tester för att kvalitetssäkra kunskap och utbildning.
 • Screeningverktyg och åtgärdsprogram.
 • E-learning om de juridiska aspekterna i AML, arbetsmiljölagen och SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet, på enkelt sätt värde 1 900 kr/person.

Trygghet och effektivitet

Få lagkraven på plats och konkretisera de så kallade mjuka värdena. Vi gör de mjuka värdena till hanterbar verklighet. Detta i sin tur skapar bevisligen en effektivare organisation med hållbara ledare och medarbetare. De senaste åren har faktorer som arbetsmiljö, gemenskap och företagets värderingar blivit allt viktigare när vi väljer arbetsgivare.

Lärare

Lina Holgersson: KBT inriktad ledarskapsmentor och Karin Paulsdotter: Arbetsmiljöingenjör

Bidrag från AFA

När ledare och skyddsombud utbildas kan 70% ges i bidrag för utbildningskostnader, gäller till slutet av 2023. Ca. pris med bidrag: 8–11 personer: 2 085 kr/pers./dag eller 12–16 personer: 1 785 kr/pers./dag.

Ansök här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Ring eller maila oss för identifiering av ert behov, program och priser. Kontakta oss

Fördjupningskurser

Målgrupp: Ledningsgrupper, chefer, medarbetare och skyddsombud | Längd: Från några timmar upp till 2 dagar

Dessa ämnen kan behandlas var för sig eller i kombination med varandra:

Lag & rätt

Förebyggande & hantera olyckor

Det sociala samspelet

Olycksfallsutredning

I ett MTO-perspektiv och med evidensbaserade metodier lär vi ut intervjuteknik, vittnespsykologi, minnespsykologi och utredningsmetodik samt upprättar en grafisk händelseanalys. En väl utförd olycksfallsutredning bidrar till att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen. Vi bygger sedan barriärer i MTO-perspektiv, för att förebygga fler olyckor.

Vittnespsykologi

Är vittnena till händelsen trovärdiga? Vår fantastiska hjärna kan ställa till det för både för oss människan och som utredare. Utredningen kan gå helt tok om inte utredaren kan säkerställa vad som kan vara sant eller vad som har modellerats, efter händelsen.

Minnespsykologi

Vad påverkar vårt minne? Vad händer vid inkodningen? Lagringen? Återerinring? Vårt minne är av rekonstruktiv natur, vi konstruerar nya versioner av det vi upplevt. Det finns många faktorer som kan påverka oss i alla faserna.

Utredningsmetodik

Viktigt råd, motstå frestelsen att tro att händelsen är så som du tror. Motstå frestelsen att fokusera på vad som skulle ha gjorts för att händelsen inte skulle uppstå. Motstå frestelsen att ha förutfattade meningar om människor eller tidigare händelser. Motstå frestelsen att fokusera på kärnhändelsen. Du har större förutsättningar att inte hamna i dessa fallgropar som utredare om du har en forskningsbaserad utredningsmetodik.

Mindfulness

Mindfulness betyder sinnesnärvaro och är en metod som kan öka vår fokuseringsförmåga och minska vår stress och oro. Metoden går ut på att fokusera på det vi befinner oss i just nu, inte dåtid eller framtid.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Teman som arbetsbelastning, kränkningar, mobbning, återhämtning och hur en organisation planerar för att förebygga ohälsa diskuteras. Vi ger konkreta tips och verktyg för att ni ska kunna arbeta förebyggande i er vardag och skapa ett gott klimat.

Belastningsergonomi

Efter organisatorisk och social arbetsmiljö är belastningsergonomi den största orsaken till ohälsa. Vi förklarar varför och hur man kan arbeta för att skapa hållbarhet för personalstyrka.

Skyddsombudens roll

Funktionen skyddsombud har två huvudarbetsuppgifter. Dels är skyddsombudet arbetstagarnas företrädare, genom mandat från arbetstagarna, inom arbetsmiljöfrågor, gentemot arbetsgivaren. Skyddsombudet har även till uppgift att kontrollera att arbetsgivaren arbetar med säkerhetsfrågorna enligt Arbetsmiljölagen och de AFS, Arbetsmiljöverkets Författningssamlingar, som är kopplade till verksamheten. Skyddsombudet är världens bästa samarbetspartner!

Riskhantering

För att ge goda förutsättningar för att skapa en genomtänkt och systematisk riskhantering, förklarar vi teorin och metodiken för att sedan låta deltagarna praktisera utförandet. Det kan ske på maskin, maskin-line eller på en social händelse, som utbrändhet eller kränkande särbehandling.

Intervjuteknik

Som utredare kan du mer eller mindre medvetet styra den intervjuade till att säga fel saker. Kan du som utredare kontrollera sanningshalten i den intervjuades utsaga? Med rätt intervjuteknik kan du faktiskt göra detta.

Grafisk händelseanalys

Vissa av oss förstår komplexa händelser och saker om vi får se bilder. Grafisk händelse analys är en bild på det som hänt och även på de orsaker som åstadkommit händelsen. Det går även att koppla till de barriärer som eventuellt saknades eller de som fanns men kanske inte höll.

Grupputveckling, IMGD

Grupper utvecklas över tid och hur kan vi alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter?

Uppgiftsfördelning / Delegering

Organisationens chef är ytterst ansvarig för att förebygga att det händer skador eller ohälsa på arbetstagarna. Men det är inte rimligt att denna chef kan göra detta förebyggande arbete själv. Denne måste ha hjälp, och de som skall hjälpa till att arbeta med säkerhetsarbetet får då uppgifter i detta arbete. Dessa uppgifter skall tydligt dokumenteras i en så kallad uppgiftsfördelning.

Samordningsansvar

Om det är flera arbetstagare, exempelvis underentreprenörer, flera företag inom samma område eller om andra arbetstagare kan beröras av områdets arbete, måste detta arbete samordnas så ingen blir skadad. En arbetsledare skall utses som samordningsansvarig med tydliga instruktioner och rutiner.

Bas P och Bas U

Vid bygg och anläggningsarbeten skall samordning av säkerheten tydliggöras. Funktionerna BAS P och BAS U har ansvar att samordna säkerheten både vid planeringen, BAS P, och vid utförandet av arbetet, BAS U.

Krisledning

Om olyckan eller annan traumatisk händelse, är framme blir vi människor påverkade på olika vis. Många känslor, stor stress och kaotiskt händelseförlopp påverkar alla. Arbetsgivare skall kunna hantera dessa situationer på ett klokt och rationellt sätt. En väl intränad grupp med tydliga funktioner och arbetsuppgifter skapar stora förutsättningar att hantera en dylik situation.

Föreskrifter, AFS

Dessa föreskrifter är skrivna av Arbetsmiljöverket och ger arbetsgivaren mycket bra hjälp och bra förutsättningar att arbeta förebyggande med säkerhetsarbetet. De baseras bland annat på de erfarenheter och den statistik som är kopplade till skador och ohälsa inom arbetet.

Ring eller maila oss för identifiering av ert behov, program och priser. Kontakta oss

Sagt av chefer & skyddsombud:

Stora Enso vill höja kvalitén på sina olycksfalls- och tillbudsutredningar, därför fick Preventus uppdraget att utbilda Stora Enso Packaging Solutions Sweden i olycksfallsutredning.

I de tre enheterna, Jönköping, Skene och Vikingstad, fick Stora Ensos utredare utbildning i vittnespsykologi, minnespsykologi, utredningsmetodik, MTO, grafisk händelseanalys och intervjuteknik. Delar av utbildningsmaterialet var hämtat från vårt samarbete med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet och professor Pär-Anders Granhag.

Väldigt bra exempel med intressanta verkliga olycksfall. Personlig erfarenhet av kunniga kursledare som var tydliga och intressanta.

Vi som utbildar:

Vi är alltid två utbildare vilket skapar en inspirerande, upplyftande och insiktsfull arbetsmiljöutbildning. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper från olika områden.

Bengt kan, med sin erfarenhet från Polisen och Arbetsmiljöverket, göra komplicerad lagtext enkel, praktisk och förståelig. Han menar att när du väl har bestämt dig för att utveckla ditt arbetsmiljöarbete är det bara att sätta igång, så att ni håller en bra nivå juridiskt. Det är inte svårt, bara ett lite annat sätt att tänka – och Bengt förklarar hur.

Karin, med sin erfarenhet som hälsocoach, inspirerar till att se helheten hos oss komplexa människor så att vi kan skapa gott klimat på arbetsplatsen.