Samarbetspartners

Arbetsmiljö är ju så komplex, därför omger vi oss med kunniga samverkanspartners som är väldigt duktiga på sina respektive område. Vi vill gärna dela med oss av dessa kontakter.

Krisstöd

Under våra olycks- och tillbudsutredningar möter vi människor som har varit med om skrämmande och tragiska händelser på sin arbetsplats. För detta syfte samarbetar vi med psykoterapeuten Lina Holgersson på Forsens Hälsa. Med hjälp av KBT ger hon proffessionellt stöd och mycket värdefulla verktyg för personer i kris.

Friskvård

Under våra utbildningar återkommer vi ofta till vikten av rörelseglädje för oss männsikor. Med människan som utgångspunkt erbjuder Swayyo stöd till företagsledning och till olika arbetsgrupper för att skapa hållbara samarbeten och utveckla arbetsplatsers dynamik. Med en metodisk, tillåtande inställning erbjuder de även verktyg för att skapa, och bibehålla en balans i tillvaron.

CE märkning

När vi arbetar operativt ute på företag, exempelvis implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet eller genomföra riskhanteringar ser vi emellanåt behov av CE-märkningar av maskiner. För detta syfte rekommenderar vi alltid Anders Jansson på Atoma Extended AB.

HR, Rekrytering & Personlighetstester

Under våra utbildningar lyfter vi vikten av att se olikheter bland oss människor som tillgångar. För att på ett professionellt sätt göra testerna i era arbetsgrupper rekommenderar vi er att kontakta Karin Baeck eller Marie Gralen på Inshure AB. De bistår även med HR-strategier, policys, rekrytering och rehabilitering.