Vi är ett konsultbolag som arbetar med utbildning, utredning och utveckling av företag inom arbetsmiljösäkerhet.

I våra utredningar av allvarliga tillbud, olyckor och dödsfall på arbetsplatser ser vi att en av grundorsakerna är kunskapsbrist. Därför är vi engagerade i att utbilda både chefer, medarbetare och skyddsombud i arbetsmiljösäkerhet och hälsa för att minska dessa tragiska händelser. Vi bistår även med handledning för att få igång ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Det finns tendenser till att arbetsmiljöarbetet riskerar att bli pappersarbete utan verklighetsförankring i vardagen och vill visa hur denna fallgrop undviks. Vårt motto är att det ska vara enkelt och praktiskt!

I vårt unika utbildningsprogram får deltagarna tydligt se sambanden mellan den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De kommer att upptäcka vilka ”krafter” som påverkar säkerhet och företagskultur och får enkla och praktiska verktyg för att direkt komma igång med arbetsmiljöarbetet. Läs mer om utbildning >

Med evidensbaserad utredningsmetodik utreder vi allvarliga tillbud, olycksfall, kränkande särbehandling och dödsfall på arbetsplatser i Sverige. De drabbade företagens varumärken stärks eftersom de väljer att göra en objektiv, opartisk och rättssäker utredning. Läs mer om utredning >

Vi hjälper företag att utveckla ett gott arbetsklimat, bland annat genom att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet, utföra riskanalys, undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och stötta företag som fått inspektionsmeddelande eller föreläggande från Arbetsmiljöverket. Läs mer om utveckling >

Våra kunder