Vårt utbud av e-kurser

Baserat på erfarenheter från våra olycksfallsutredningar av arbetsplatsolyckor anser vi att arbetsmiljö är så mycket mer än lagar och regler. Det handlar till en stor del om oss komplexa människor. För att lagar och regler ska göra nytta behöver vi ha förståelse och insikter om oss människor. Därav är vårt kursutbud, med en mix av väl utvalda lagar samt ämnen som belyser oss människor från olika perspektiv. Tillsammans ger det dig en stabil förutsättning till att skapa ett bra resultat i arbetsmiljöarbetet. E-utbildning möjliggör att du kan ta ett ämne eller ämnen för att kanske repetera, uppdatera eller fördjupa dig. Du kan också ta hela grundkursen i Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa. Tiden när du lyssnar avgör du själv.

Grundutbildning

Om du vill gå enstaka kurser som ingår i Grundutbildningen eller repetera en kurs så kan du välja bland de fristående kurserna nedan.

Kurser

Kurser fördjupning