Den avgörande faktorn i alla utredningar är att hitta de bakomliggande faktorerna till händelsen, så att det inte händer igen.

Våra utredningar är baserade på över 30 års erfarenhet av kvalificerade utredningar inom brott, arbetsmiljöolyckor och kränkande särbehandling. Utredningsmetodiken är evidensbaserad och kommer dels från vetenskaplig forskning inom forensisk psykologi från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, med professor Pär-Anders Granhag i spetsen, dels från den norska vetenskapliga utredningsmetodiken ”Faktaundersökelse” utvecklad av professorerna Helge Hoel och Ståle Einarsen samt juristen Harald Pedersen.

Varumärkets trovärdighet är sårbar, men stärks om det görs en oberoende och opartisk utredning.

En kvalificerad utredning präglas av opartiskhet, objektivitet och juridisk kompetens. Den innehåller en juridisk prövning men är inte utpekande i skuldfrågan. Händelsen är oftast mycket känslig – vi stöttar dig genom hela processen. Utredningen ska tydliggöra händelseförloppet och helheten i händelsen. Därför använder vi oss av MTO-perspektivet för att hitta de bakomliggande orsakerna. Vi hjälper dig att bygga barriärer så att det inte ska hända igen. Allt hittar du i den rapport som vi överlämnar till dig.

Slutligen finns det oftast mycket som organisationen inte kan bedöma eller hitta för att väga upp vågskålen. Det kan vi! Statistiskt har våra utredningar bidragit till att cirka 80 procent av olyckorna inte har gått vidare till åtal.

Under det senaste året har Preventus utrett ett antal arbetsplatsolyckor, flertalet med dödlig utgång. Olyckor som absolut inte får hända på arbetsplatserna men där olika faktorer inom Människa-Teknik-Organisation och kulturen har samspelat och skapat dessa tragiska konsekvenser. Olyckor och dödsolyckor har skett inom följande branscher i Sverige:

 • Fallolycka under byggnation i Östergötland
 • Klämolycka vid processanläggning i Östergötland
 • Trafikolycka inom sågverksområde i Halland
 • Dödligt våld på hem för boendestöd i Västra Götaland
 • Fallolycka vid takarbete i Skåne
 • Trafikolycka med arbetsfordon i Sörmland
 • Fallolycka vid takarbete i Småland
 • Klämolycka med tunga element i Skåne
 • Trafikolycka vid produktionsanläggning i Jämtland
 • Trafikolycka vid sorteringsanläggning i Skåne
 • Truckolycka vid varulager i Halland
 • Allvarlig knivskada på slakteri i Dalarna
 • Helikopterolycka inom Försvaret i Västra Götaland
 • Helikopterolycka inom Försvaret i Bohuslän
 • Helikopterolycka inom Polisen i Västra Götaland
 • Olycka i samband med underhåll av stridsfordon 90 inom Försvaret i Västra Götaland

Några omdömen från företagen

Tack för stöd och hjälp i vår tragiska process!

Professionell handläggning.

Det känns tryggt med effektiv och diskret utredare.

Supporten med handledning av processen var betryggande.