Låt oss få dela med oss av vår kunskap för att utveckla ert arbetsmiljöarbete.

Alla de olycksfallsutredningar och utbildningar i arbetsmiljösäkerhet som vi genomfört, för ett stort antal företag, har gett oss en mycket god uppfattning om vad som bör finnas på plats vad gäller arbetsmiljö. Vi vill förebygga olyckor och ohälsa genom att finnas till hands för er då ni behöver stöttning i att ta nästa steg till ett gott, säkert och utvecklande arbetsliv.

Systematisk Arbetsmiljö, SAM

Vi kartlägger er arbetsmiljö för att ni smidigt ska kunna implementera systematiskt arbetsmiljöarbete i er verksamhet.
Vi vet vad som krävs för att få igång ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter vår kartläggning har ni en handlingsplan att arbeta efter för att smidigt bygga upp en effektiv struktur utifrån era specifika förutsättningar.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, OSA

Öka det goda klimatet på er arbetsplats!
Ta reda på era utvecklingsområden för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom att låta oss hjälpa er med en grundlig enkätundersökning. Utifrån de sammanställda svaren kan ni skapa effektiva handlingsplaner. Vi använder oss av enkätverktyget Copsoq som är framtaget av Malmö universitet i samarbete med AFA Försäkring.

Inspektionsmeddelande

Har ni fått inspektionsmeddelande eller föreläggande från Arbetsmiljöverket?
Med vår inspektörserfarenhet från Arbetsmiljöverket kan vi stötta er i att lösa och svara på kraven från myndigheten.

Riskhantering

Har ni ont om tid att ta fram en riskhantering?
På plats hos er kan vi guida er igenom processen eller utföra själva riskhanteringen. Det kan röra sig om allt från fysisk riskhantering, exempelvis för maskin, maskin-line eller arbetsmoment, till social riskhantering, exempelvis om utbrändhet eller kränkande särbehandling.

Dokument

Vi delar med oss av effektiva mallar och checklistor
Genom åren har vi tagit fram ett antal mallar, checklistor, rutiner och instruktioner. Vi delar gärna med oss av dessa eftersom vi vet att de underlättar arbetsmiljöarbetet. Du är välkommen att ladda ner de dokument du behöver.

Se dokumenten och annat material >>

Bengt helped us out during the tricky production transfer period in Asko Appliances. He did a great job with safety issues while we moved heavy presses and machines in parallel with full production in nearby areas. I’m very satisfied with his work effort and I can strongly recommend him for similar tasks. We had no major accidents or injuries thanks to his preventive work.

Lars Melin

Teknikchef, NEVS AB