Material

Vi vill dela med oss av material som vi själva upplevt vara till stor hjälp. Här finner du nedladdningsbara mallar för riskhantering, skyddsronder och handlingsplaner m.m. För träning av hjärnan och återhämtning bjuder vi på mindfulnessmeditationer via appen AyYo. Vi vet att det kan vara svårt att komma på verkningsfulla arbetsmiljöpunker på era möten, kanske framför allt inom organisatorisk och social arbetsmiljö, säljer vi arbetsmiljöverkyget Gott Klimat.

Kortleken Gott Klimat ger idéer till verkningsfulla arbetsmiljömöten

För att få god styrning på arbetsmiljöarbete anger föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete att det ska finnas regelbundna möte med arbetsmiljö på agendan. Vi upplever att företag många gånger trillar ner i en fallgrop av att endast diskutera tillbud och olyckor på dessa möten. Arbetsmiljö är så mycket mer! Det handlar också om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dock kan det upplevas lite svårare att diskutera dessa frågor.

Eftersom vi väldigt gärna vill hjälpa till med att skapa idéer till arbetsmiljödiskussioner har vi tagit fram en kortlek med 100 kort = 100 idéer. Dessa innehåller frågor, påståenden eller uppgifter som berör frågor kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men även frågor om lag och rätt.

Beställ kortleken genom att ange företagsnamn, orgnaisationsnummer, adress, ditt namn, telefonnummer och epostadress så postar vi de antal kortlekar du önskar inom några dagar.
Vi fakturerar 233 kr + moms samt frakt.

Kontakta oss

Vi bjuder på Mindfulnessövningar via appen AyYo

Mindfulness hjälper vår plastiska hjärna att träna upp förmågan att fokusera. Träningen ger också god kroppskontakt så att vi tidigt kan fånga upp signaler på stress. För oss är mindfulness ett sätt att minska risken för olyckor och ohälsa samt att främja hälsa och öka fokuseringsförmåga, kreativitet och glädje på arbetsplatsen. Tillsammans med företaget AyYo erbjuder vi kostnadsfria meditationer via en app. Meditationerna är skapade för att passa vårt arbetsliv – de är anpassade tidsmässigt (10 minuter långa) och utformade så att vi kan reflektera kring vår arbetssituation.

Ladda ner appen här:
App Store | Google Play

I appen AyYo finns även kost- och träningsråd med utgångspunkt i ayurveda och yoga. Läs mer på AyYo appens hemsida.

Material som vi gärna delar med oss av

Tryck på länken för att ladda ner materialet