Preventus integritetspolicy

Webbplatsen www.preventus.eu är Preventus AB:s officiella webbplats. Här kan du läsa om:

  1. Preventus integritetspolicy (hur vi hanterar personuppgifter)
  2. Hur vi använder cookies
  3. Om sidans ansvarige utgivare

1. Preventus integritetspolicy
För Preventus AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du vid punkt 3.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Eftersom vi värnar om din personliga integritet behandlar vi alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Hantering av personuppgifter
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 och då ersatte personuppgiftslagen (PuL): Preventus AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter?
De personuppgifter som Preventus AB samlar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och hantera såväl våra (Preventus) förpliktelser som dina önskemål. Syftet är att du ska få en bättre upplevelse av Preventus webbplats och våra erbjudanden till dig. Preventus kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, marknadsföra våra tjänster, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att du som går eller gått utbildning hos oss ska ha ett fungerande konto i vår webbshop.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar bara in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara till exempel:

1. Person- och kontaktinformation. Till exempel namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Vid bokning av utbildning även organisationsnummer, adress, kundnummer och arbetsplats, information vi behöver för att administrera din utbildning, samt för att få kontakt med dig.

2. Enhetsinformation. T.ex. IP-adress, tidszon, språkinställningar, webbläsarinställningar, plattform och skärmupplösning m.m. Denna information lämnar du när du besöker vår webbplats. Läs mer i avsnittet om Cookies. Informationen används enbart i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.

3. Geografisk information. Din geografiska placering används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.

4. Information om vilka av våra tjänster du visat intresse för. Detta för att kunna ge dig relevant och anpassad information.

5. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, samt i analytiskt syfte. Läs mer om Cookies längre ner.

6. För dig som kund i form av deltagare på våra utbildningar, uppdragsgivare för konsulttjänster eller andra uppdrag och tjänster sparar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna leverera överenskommen tjänst. Det kan exempelvis vara kopplat till allergi eller önskemål kring kost, kontaktuppgifter, svar på behovsinventeringar eller analysverktyg.

7. I den anmälan du fyller i för kursen/eventet informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan eventet och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen på eventet att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera. Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Personuppgifter för deltagare du ger oss i egenskap av beställare
Du som delger oss personuppgifter för deltagare och personal i er verksamhet ansvarar för att du har rätt att delge oss den informationen. Vi behandlar dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter delges enbart tredje part när detta är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande. Det kan exempelvis handla om digitala analyser som genomförs online i samband med utbildning där analysverktygen tillhandahålls av tredje part, att meddela eventuella allergier eller önskemål kring kost till leverantörer av förtäring samt delge dina uppgifter till eventuella kontrakterade, externa utbildningskonsulter i de fall det är påkallat. I dessa lägen har vi ansvar för att nödvändiga personuppgiftbiträdesavtal upprättats med tredje part och inte sparas längre än nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Utbildningar och event.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Den som är ansvarig för personuppgifter i en organisation äger ansvaret för att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Vi anser att vår integritetspolicy täcker de delar rörande personuppgifter rörande kund vi ansvarar för. Har ni som kund ett önskemål om att upprätta personuppgiftbiträdesavtal med oss är ni givetvis välkomna att kontakta oss och då med ett förslag på avtal utformat utifrån er policy och era riktlinjer. Vi ansvarar för att teckna personuppgiftbiträdesavtal med de eventuella tredjepartsleverantörer av molntjänster eller motsvarande som används för personuppgifter för dig som kund.

Insamling och lagring av personuppgifter
Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, besök på vår webbplats, mail och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register. Dina personuppgifter lagras bara så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Preventus har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna och varifrån uppgifterna har hämtats. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direkt-marknadsföring från Preventus. Dessutom har du rätt att bli ”glömd”, det vill säga att vi raderar alla uppgifter vi har om dig. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Kontaktuppgifter rörande personuppgiftshantering
Oavsett vilket ärende du har är adressen: Preventus AB, Orrevik 360, 451 96 Uddevalla och telefonnummer 070-604 97 60. Du kan också skicka e-post till info@preventus.eu.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

2. Den här webbplatsen använder cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
Kakor används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. Post & Telestyrelsen definierar en cookie enligt följande:
”En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.”

Vi använder cookies för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt utifrån din användning. Det kan bland annat handla om vilka sidor du besöker, för att kunna presentera relevant information kopplad till dessa sidor. Cookien låter oss också veta om du besökt vår webbplats tidigare. Vi använder aldrig cookies med syfte att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök hos oss och för att kunna följa antalet besökare på vår webbplats. För bättre användarvänlighet och som grund för statistik och analys.
I din webbläsare kan du själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan också välja vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt är vårt bästa tips att du söker i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies kan du fortfarande besöka vår webbplats, men vissa funktioner kanske inte fungerar. Läs mer om cookies och hur du gör för att ta bort dem: http://www.minacookies.se/

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan till oss på Preventus AB och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

3. Ansvarig utgivare
Ansvarig utgivare av webbplatsen är Preventus AB, organisationsnummer: 556741–4809. Har du frågor om oss, behöver du ytterligare information, vill du komma i kontakt med oss eller har du synpunkter på informationen här på webbplatsen kan du alltid kontakta oss på telefon 070-604 97 60 eller e-post info@preventus.eu

Om förändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats preventus.eu.