Homosapiens Hjärna

Homosapiens Hjärna

Homosapiens hjärna Välkommen till kursen om vår hjärna!Föreställ dig hjärnan som en maskin och lär dig hur den ska fyllas med energi, servas och underhållas så att du blir trygg, effektiv och säker.Vi förklarar hur vår hjärnbark gör det möjligt för oss att skapa både...
Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur Välkommen till kursen i säkerhetskultur!I varje organisation finns en kultur som avgör hur effektiv och säker verksamheten är. Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna! Vi förklarar vad säkerhetskultur är och vad som påverka kulturen samt...
Grupputveckling IMGD-modellen

Grupputveckling IMGD-modellen

Grupputveckling IMGD-modellen Välkommen till kursen om grupputveckling!Grupper utvecklas över tid och hur kan vi alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter? Modellen “Integrated model of group development” ger förståelse för hur vi...
Beteendestilar

Beteendestilar

Beteendestilar Välkommen till kursen för beteendestilar!Här kommer du få insikter om att vi alla är olika och hur vi med god kommunikation kan se olikheter som tillgångar. Vi människor är otroligt komplexa och kan egentligen inte sorteras in i modeller. Dock har vi i...
Människa-Teknik-Organisation

Människa-Teknik-Organisation

Människa-Teknik-Organisation MTO Välkommen till kursen i MTO; Människa-Teknik-Organisation!Verktyget som ger er helheten i ert säkerhetsarbete och som förklarar samspelet mellan människa, teknik och organisation.Verktyget MTO är mycket kraftfullt vid riskhantering,...