Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4 Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Kursen behandlar ämnen som arbetsbelastning, kränkningar, mobbing, återhämtning och hur en organisation förebygger ohälsa. Vi ger konkreta tips...
Händelseutredning

Händelseutredning

Händelseutredning Välkommen till kursen i händelsutredning!Händelseutredning är ett samlingsnamn för olyckor och tillbud samt för utredningar av kränkande särbehandling och mobbing.Inom arbetsmiljöområdet skall en utredning klargöra vad som hänt och händelseförloppet....
Belastningsergonomi AFS 2012:2

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Belastningsergonomi AFS 2012:2 Välkommen till kursen i belastningsergonomi!Efter organisatorisk och social arbetsmiljö är belastningsergonomi den största orsaken till ohälsa.Vi förklarar varför och hur man kan arbeta för att skapa hållbarhet för personalstyrkan....
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Välkommen till kursen i systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM!Det här arbetssättet ska alltid finnas i varje organisation då SAM ger dig förutsättningar för hur ni praktiskt ska arbeta med er arbetsmiljö. Vi tydliggör det...