Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr1550
Kom igång

Grupputveckling IMGD-modellen

Välkommen till kursen om grupputveckling!
Grupper utvecklas över tid och hur kan vi
alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter?
Modellen “Integrated model of group development” ger förståelse för hur vi människor fungerar i grupp vilket kan ge värdefulla nycklar till god samverkan, öka tillit och möjligheten till flow i arbetet.

Kursen innehåller:

  • En grupps utvecklingsväg till effektivitet och god sammanhållning.
  • Hur vi alla bidrar till utvecklingen av gruppen.
  • Är konflikter endast av ondo?
  • Fallgroparna som hindrar gruppens utveckling

 

Nyttiga länkar & tips:

 

  • Boktips Susan A Wheelan: Att skapa effektiva team, en handledning för ledning och medlemmar. Bokförlag: Studentlitteratur.