Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr1250
Kom igång

Beteendestilar

Välkommen till kursen för beteendestilar!
Här kommer du få insikter om att vi alla är olika och hur vi med god kommunikation kan se olikheter som tillgångar. Vi människor är otroligt komplexa och kan egentligen inte sorteras in i modeller. Dock har vi i alla tider använt modeller för att underlätta förståelsen för vårt eget och andras beteenden. Det är ett steg, bland många andra, till en ökad förståelse och självinsikt på ett lättsamt sätt.

Kursen innehåller:

  • Varför olikheter är tillgångar.
  • Självinsikt; vem är jag?
  • Ökad förståelse ger bättre samarbete.
  • Minska risken för missförstånd.
  • ”Bara för att du har rätt betyder inte att jag har fel”