Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr1100
Kom igång

Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4

Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Kursen behandlar ämnen som arbetsbelastning, kränkningar, mobbing, återhämtning och hur en organisation förebygger ohälsa. Vi ger konkreta tips och verktyg för att ni ska kunna arbeta förebyggande i er vardag och skapa ett gott klimat. Vi betonar att samspelet mellan Människa – Teknik – Organisation är viktigt för att se komplexiteten, orsakerna och åtgärderna.

Tips; MTO verktyget finner du i vårt ämnesutbud.

 

Kursen innehåller:

  • Hur har samhällsförändringen påverkat oss?
  • Vågskålen för krav och resurs
  • Outtalade förväntningar
  • Kränkningar och mobbingtrappan
  • Hur kan vi förebygga ohälsa och skapa ett gott klimat?