Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr800
Kom igång

Händelseutredning

Välkommen till kursen i händelsutredning!
Händelseutredning är ett samlingsnamn för olyckor och tillbud samt för utredningar av kränkande särbehandling och mobbing.
Inom arbetsmiljöområdet skall en utredning klargöra vad som hänt och händelseförloppet. Med detta som grund identifieras de direkta och bakomliggande orsakerna. Först därefter gör vi åtgärder mot orsakernas uppkomst. Åtgärderna görs i ett MTO perspektiv.

Kursen innehåller:

  • Konsten att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen.
  • Allvarliga händelser skall inte ske igen!
  • Grafisk händelseanalys.
  • Fallgropar för utredare.
  • Intervjuteknik