Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och Social arbetsmiljö AFS 2015:4 Ämnet som fokuserar på den mest omfattande ohälsan på våra arbetsplatser. Kursen behandlar ämnen som arbetsbelastning, kränkningar, mobbing, återhämtning och hur en organisation förebygger ohälsa. Vi ger konkreta tips...
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Välkommen till kursen i systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM!Det här arbetssättet ska alltid finnas i varje organisation då SAM ger dig förutsättningar för hur ni praktiskt ska arbeta med er arbetsmiljö. Vi tydliggör det...
Homosapiens Hjärna

Homosapiens Hjärna

Homosapiens hjärna Välkommen till kursen om vår hjärna!Föreställ dig hjärnan som en maskin och lär dig hur den ska fyllas med energi, servas och underhållas så att du blir trygg, effektiv och säker.Vi förklarar hur vår hjärnbark gör det möjligt för oss att skapa både...
Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur Välkommen till kursen i säkerhetskultur!I varje organisation finns en kultur som avgör hur effektiv och säker verksamheten är. Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna! Vi förklarar vad säkerhetskultur är och vad som påverka kulturen samt...
Grupputveckling IMGD-modellen

Grupputveckling IMGD-modellen

Grupputveckling IMGD-modellen Välkommen till kursen om grupputveckling!Grupper utvecklas över tid och hur kan vi alla bidra till att skapa effektiva team och lösa konflikter? Modellen “Integrated model of group development” ger förståelse för hur vi...