Beteendestilar

Beteendestilar

Beteendestilar Välkommen till kursen för beteendestilar!Här kommer du få insikter om att vi alla är olika och hur vi med god kommunikation kan se olikheter som tillgångar. Vi människor är otroligt komplexa och kan egentligen inte sorteras in i modeller. Dock har vi i...
Människa-Teknik-Organisation

Människa-Teknik-Organisation

Människa-Teknik-Organisation MTO Välkommen till kursen i MTO; Människa-Teknik-Organisation!Verktyget som ger er helheten i ert säkerhetsarbete och som förklarar samspelet mellan människa, teknik och organisation.Verktyget MTO är mycket kraftfullt vid riskhantering,...
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljölagen Välkommen till kursen om Arbetsmiljölagen, AML!Vad säger AML om skyldigheter, ansvar, samverkan och påföljder? Hur ser grundstenarna ut i det juridiska fundamentet? Vad är skyddsombudets roll och befogenheter? Vi förklarar på ett enkelt och praktiskt...