Händelseutredning

Händelseutredning

Händelseutredning Välkommen till kursen i händelsutredning!Händelseutredning är ett samlingsnamn för olyckor och tillbud samt för utredningar av kränkande särbehandling och mobbing.Inom arbetsmiljöområdet skall en utredning klargöra vad som hänt och händelseförloppet....
Belastningsergonomi AFS 2012:2

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Belastningsergonomi AFS 2012:2 Välkommen till kursen i belastningsergonomi!Efter organisatorisk och social arbetsmiljö är belastningsergonomi den största orsaken till ohälsa.Vi förklarar varför och hur man kan arbeta för att skapa hållbarhet för personalstyrkan....