Bra genomfört! Eftersom vår kropp är gjord för rörelse behöver vi variera våra arbetspositioner. Din bästa arbetsposition är därför din nästa. Hur kan du skapa variation i din arbetsdag?

I nästa avsnitt får du lära dig mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.